Gurmetum OC Chodov Praha

Velkorysý a priestorný obchod s kvalitným alkoholom, delikatesami a darčekmi v najväčšom obchodnom centre v ČR. Dobre prístupnú predajňu nájdete hneď pri hlavnom vchode z južnej terasy - v prízemí pod food-courtom.