Gurmetum OC AuPark Košice

Najnovšia predajňa s kvalitným alkoholom, delikatesami a darčekami v centre Košíc. Obľúbenú predajňu nájdete na prízemí pri Slovenskej Sporitelni.